mar 242011
 

Austevoll kommune investerer nærare 30 millionar kroner på omsorgsbustadar i Bekkjarvik. Det blir best i verda, meiner ordførar Njåstad.

Omsorgsbustadane vert i andrehøgda, atriumsnivå. Her er det planlagt variert grøntanlegg, med grønsakshagar, drivhus og møteplassar, opplyser arkitekt J. K. Nielsen til Marsteinen.

  One Response to “Går for Bekkjarvik”

  1. Berre rot frå ende til annan! Fyrst legg de ned sjukeheimen på Selbjørn for å sentralisera eldreomsorga i kommunen på Storebø. Helsesenteret vert også etter alt å døma plassert på Storebø, og no vil kommunen investera 30 millionar i omsorgsbustader i Bekjarvik??? Bestem dykk, få på plass ein HEILHEITLEG eldrepolitikk i denne kommunen, ikke berre rot og vas alt etter korleis private aktørar vel å byggja ut. Kva vert den neste? Omsorgsbustader i Bekkjarvik vert stengd om nokre års tid grunna ressurssparing???……