des 082016
 
Arbeid i gang for å sikra meir starumforsyninga mellom Selbkørn og Huftarøy, som i årevis har hengd i eit strekk over sundet.

Arbeid i gang for å sikra meir starumforsyninga mellom Selbjørn og Huftarøy, som i årevis har hengd i eit strekk over sundet. Foto: Austevoll kraftlag.

Dei to folkerikaste øyane i Austevoll har hatt straumforsyninga si hengjande i ein tråd over Bekkjarviksundet i ei årrekkje. No vert straumspennet ovr sundet erstatta med sjøkabel.

– Kablane over sundet byrja å bli gamle, og etter at me ikkje kom i noko vidare dialog for å få leggja kablane over sundet, tok me avgjerda om å leggja dobbel sjøkabel denne veka, forklarar administrerande direktør Geir Bergflødt om grepet.

Sjøkabelen var på veg ned i sundet nedanfor kraftlagsbygget tysdag denne veka.