des 152016
 
Drøbakkråkebolle kan verta ei ny inntektskjelde i Austevoll. Foto iStockphoto.

Drøbakkråkebolle kan verta ei ny inntektskjelde i Austevoll. Foto iStockphoto.

Med haugesundinvestoren Sigurd Aase i brodden, satsar Troms kråkebolle på industriell oppdrett på kaikanten i Haukanes.

 

– Austevoll har nådd ei kritisk masse innanfor marine næringar, når i tillegg lokaliteten var perfekt for oss, valde me å satsa i kommunen, seier Sigurd Aase som er investoren bak Troms kråkebolle. Saman med kona Eli Sævardeid står han òg som eigarar av Trygge barnehage-konsernet, og har dermed allereie næringsverksemd i Austevoll.

Les resten av saka i avisa i dag.