jan 122017
 

Ekstremvêret ”Vidar” har teke med seg rikeleg med vatn til Austevoll i dag. Vasstanden er venta å verta heile 60-80 centimeter høgare enn det som er oppgitt i tidevannstabellen, melder Austevoll kommune.

Robert Haukanes og Petter Elinas Flotve Tveit er ute og nyt ekstremvêret.

Robert Haukanes og Petter Elinas Flotve Tveit er ute og nyt ekstremvêret.

Kanskje like greit at Leanaustet er stend i dag?

Kanskje like greit at Leanaustet er stend i dag?

Velkommen til Storebø Marina!

Velkommen til Storebø Marina!

Lykta på Vågsholmen, ved Stolmen.

Lykta på Vågsholmen, ved Stolmen.