jan 192017
 
Havforskinga sin direktør Berit Rogne i samtale med Terje van der Meeren frå eige institutt og Helge Møgster frå Laco.

Havforskinga sin direktør Berit Rogne i samtale med Terje van der Meeren frå eige institutt og Helge Møgster frå Laco.

Havforskinga sette seg i førarsetet for å få reist eit kompetansesenter for dei blå næringane denne veka. Målsettinga frå direktør Sissel Rogne er klar: Å komma eit stort steg nærare bygging.

 

Det er liten tvil om at trongen for ei utbygging på Sauaneset er skrikande, då det vart arrangert seminar om Blått kompetansesenter denne veka. Rektor ved den vidaregåande skulen, Vivian Bjånesø Horgen, peika på at skulen allereie kunne fylle større areal i eit overnattingskompleks på campus og trong for ekstra areal til kurs. Håvard Endre Waage, som representerer Fagskulane i Hordaland, undertøtta Bjånesø Horgen ved å understreka at det er rom for eit større maritimt undervisingsopplegg i Austevoll.

Heile saka om seminaret om Blått kompetansesenter finn du på PDF eller papir.