jan 252017
 

Austevoll kommune har ledig

100% vikariat som kommunepsykolog

med arbeidsstad f.t. Helsestasjonen med kontor i helsehuset, samt arbeid ute på skular og barnehagar.

 

Stillinga er ledig frå 13.02.2017 – 13.04.2018 med moglegheit for forlenging og overgang til fast stilling.