feb 012017
 

Sjøliv FUS barnehage søkjer:

2 barnehagelærarar i vikariat 100% stilling og 20% stilling frå 01.01.17 – 30.06.17

2 barnehagelærarar i vikariat 100% stilling frå 01.03.17 – 31.12.17

Me søkjer deg som:

• tek ansvar

• jobbar målretta, strukturert og  er opptatt av resultat

• har evne til å inspirera og  motivere andre  og har godt humør

• er positiv til endrings- og utviklingsarbeid

• har gode samarbeidsevner og samstundes likar å jobba sjølvstendig.

Hos oss får du:

• eit godt barnehagebygg

• eit bredt fagleg miljø og kompetanseutvikling

• ryddige tilsetjingstilhøve

• planleggingstid, kurs m.m.

• pensjonsordning

• etablert eigarkonsern med allsidig kompetanse

• eit spanande uteområde

• båt

Politiattest må framleggast ved tiltreding.

Søknad og CV skal sendast til: dl.sjoliv@bhg.no

snarast og seinast innan 10. februar 2017.