feb 012017
 

Me treng snarleg følgjande aktive og engasjerte medarbeidarar:

 

Matros med alle nødvendige stillingssertifikat og bruvaktsertifikat til brønnbåt.

Det er ynskjeleg med kompetanse innan operasjon av brønnbåt eller tilsvarande relevant bakgrunn.

 

Kadett med opplæringsprogram til D3 til brønnbåt 1000-3600 cbm lastekapasitet.

 

Maskinist med alle naudsynte stillings-sertifikat for diesel-mekanisk framdrift og interesse for fiskebehandlingsutstyr.

Me arbeider i eit spanande og hektisk miljø.

Det er greit om du bur i regionen.

Selskapet held til i nye moderne kontor på Storebø.

 

Ta kontakt eller send din søknad med CV i dag til:

Seistar Holding as, 5384 Torangsvåg.

Tlf 55 08 45 00  –   E-post: br@seistar.no