feb 082017
 

Austevoll kommune har ledig

2 stk. 100 prosent stillingar som lærar

med arbeidsstad f.t. Storebø skule.

Stillingane er ledig frå 01.08.2017.

Austevoll kommune har ledig

160 prosent fast stilling som barnehagelærar

Fagteam barnehage med arbeidsstad f.t. PPT

For meir informasjon om stillingane gå inn på heimesida www.austevoll.kommune.no

under ledige stillingar.