feb 092017
 

I 2016 hadde lensmann Per Nordstrand mykje å hengja fingrane i.

Lensmannskontoret hadde ti overgrepssaker på bordet i 2016. Fleire av dei omfatta seksuelle overgrep mot barn.

Les nyhendesaka i Marsteinen i dag. Avisa kan du kjøpa her.