feb 232017
 

”Kirsti H” er eit nytt arbeidsverktøy for Hauglandgruppen, som er eigd av familien Kjell og Kirsti Haugland med søner.

”Kirsti H” heiter Hauglandgruppen sin nye brønnbåt. Med ti konsesjonar frå Sletto i sør til Solund i nord, skaffar selskapet seg ekstra kapasitet til å behandla eigen fisk mot lus og andre sjukdomar på ein ekstra berekraftig måte.