mar 092017
 


Kva meiner lokalpolitikarane om vigsel av likekjønna? Kva tankar har dei rundt at barn veks opp med to foreldre av same kjønn? Bjørn Magne Hufthamar (V), Jeanette Heggen (AUF), Kai Eliassen (KrF), Lars Knut Aarland (Sp), Morten Storebø (H), Anja Heggholmen (A) og Renate Møgster Klepsvik (Frp) svarar i Marsteinen i dag.