mar 152017
 

Aleris Omsorg A/S

– Avd. Austevoll

Ferievikarar ved Austevoll po-senter 

Aleris Omsorg A/S

Aleris Omsorg, avd. Austevoll søkjer etter ferievikarar 

i perioden: 19.06 – 14.08.17.

•Me treng helsepersonell som sjukepleiarar, helsefagarbei-

darar og andre med helsefagleg bakgrunn.

•I tillegg treng me assistentar, reinhaldarar og heime-

hjelparar.

Det er ein føresetnad at nye vikarar kan arbeida minimum 4 veker i ferieperioden.

•Austevoll Pleie- og omsorgssenter er plassert sentralt på Storebø i fine lyse lokale og har totalt 46 plassar fordelt på 5 avdelingar.

•Heimetenesta har sitt hovedkontor på Storebø, med

pauserom i Bekkjarvik, og alle som skal arbeida i

heimetenesta må ha sertifikat.

Det er ein føresetnad at alle som skal arbeida ved Aleris Austevoll meistrar norsk skriftleg og munnleg godt, Frå 01.01.17 er det krav om gyldig politiattest (ikkje eldre enn 3 mnd.) for alle som skal jobba innan helse og omsorg.

Send søknad om å vera ferievikar på e-post, og aktuelle søkjarar får bekrefting på formål med politiattest fra oss.

Aleris Omsorg kan tilby:

– Interessante arbeidsoppgåver i eit positivt arbeidsmiljø

– Løn etter tariffavtale

– Turnusarbeid: Det vil seia arbeid på dag, kveld, natt og helg.

Nærare opplysingar om stillingane får ein ved å kontakta:

Daglig leiar: Iren S. Melingen tlf 900 73 758

eller via e-post: iren.s.melingen@aleris.no

eller til fagleiar Kjersti Søderberg tlf 957 42 486.

Søknad skal sendast til:

Fagleiar Kjersti Søderberg: kjersti.soderberg@aleris.no

Søknadsfrist: 20. april 2017.