mar 152017
 

 Austevoll Rør

søkjer røyrleggar

• Me er 13 tilsette

• Hovedområde: Austevoll kommune

• Arbeidsområde: Bustad, næring og industri

• Held til i flotte lokale

Me søkjer fleire røyrleggarar med tiltreding så snart som mogleg.

Personar med annan relevant erfaring, vert òg oppmoda til å søkja.

Det vert forventa at du jobbar godt i team og i tillegg er sjølvstendig.

Me tilbyr særs gode vilkår for rett person.

Det er fine pendlar-moglegheiter til Austevoll.

Kontakt Øyvind Bruntveit på tlf 924 27 221 eller

e-post: oyvind@austevollror.no

Søknadsfrist: Snarast mogleg

Send søknaden til: oyvind@austevollror.no