mar 312011
 

Kristleg folkeparti rustar seg til valkamp med sut for dei svake, familievenlege verdiar og gler seg til det ak- kumulerte underskotet er borte.