mar 232017
 

Kjerna i strida: Villsau som tek seg inn i tettbygde strøk og et ned planter og skit i hagane til folk.

Trass gode gjerde mellom inn- og utmark, slit hageeigarar i Bekkjarvik og på Driveneset med villsau som tek seg inn i hagar og øydelegg blomar og andre vekstar. Dyra har òg teke seg inn på gravplassen i Bekkjarvik og forsynt seg.

Les heile saka i Marsteinen.