apr 272017
 

Det gamle hovudhuset er omgitt av park og gjev ei kjensle av å reisa attende i tid, men ikkje i standard. Inge Halstensen og Asta Johannessen er nøgde med samarbeidet.

Huset er 100 år gamalt, og etter bruk som bustad, feriehus og kontor er det gamle hovudhuset til Halstensen-familien ført attende til ein grøderik periode i historia.

Bli med inn og få livshistoria til villaen, på baksida av Marsteinen i dag.