jul 062017
 

ECOsubsea-gründerane Tor Mikal og Klaus Østervold er klare til å ekspandera verksemda si. Foto: Natalie Mariell Elholm.

Etter eitt tiår med hardt og målretta arbeid har gründerane i ECOsubsea alliert seg med Ole Christian Troland som økonomisjef og er klare til å reisa i kjølvassfara til reiarlagskundane sine og etablera seg i nye hamner. Så langt har Southampton vore staden dei har operert frå.

Saka kan du lesa her eller på papir i dag.