jul 272017
 

Straumforbruket avgjer om det vert betjent kiosk i Fjord1 sine nye ferjer i Austevoll. Her er kiosken på M/F ”Trondheim” ein sommardag. Foto: Severin Tøkje.

Når Fjord1 overtek ferjetrafikken frå januar av, vert det kanskje ikkje betjent kiosk på fartøyet mellom Hufthamar og Krokeide lenger.

Det tek meir energi i form av straum å laga varmmat og ha ein dampomn gåande, enn å lata ein automat med snacks ta seg av kafétilbodet. Det er grunnen til at Fjord1 vurderer dei ulike alternativa.

Les heile saka i Marsteinen i dag.