aug 312017
 

Kallane på Bekkjarvik torg gjev klare meldingar, både om lokalavisa, kvikksølv, hummar og tyske ubåtar.

– Du er frå Marsteinen – den der servietten?

Det er ein kar med namn Frode Duesund som yppar seg.

Ein serviett kan no brukast så mangt, seier eg. Nokon tørker tårer og trøyster seg i serviettane, medan andre samlar på dei.

Les den fornøyelege saka i avisa denne veka.