aug 312017
 

Arne Bakke byggjer landers største behandlingsanlegg for lakselus – i det smale sundet mellom Spissøy og Navøy.

Kampen mot lakselusa vert stadig intensivert. For Brødrene Bakke gjev det seg utslag i nytt skip og Noregs største behandlingsanlegg mot den hata parasitten.

 

Det er full aktivitet på skipet som er fortøydd mellom Navøy og Spissøy. Det særmerkte skipet vart henta frå Nederland i vår, og kosta reiarlaget 35 millionar kroner. Utstyret som vert montert på dekk og skal stå for den mekaniske handsaminga av laksen, kostar òg sitt, men denne investeringa står tre oppdrettsselskap i Hardanger bak. Det er òg dei tre oppdrettarane i fjorden som er hovudchartrar av skipet, men når nybåten ikkje er i aktivitet for Lingalaks, Tomregruppen eller Eide fjordbruk, står han fritt for spotmarknaden.

Fullstending nyhendesak er å lesa i avisa i dag.