sep 142017
 

Ragnhild Cathrine Østervold, Astrid Fagerbakke Heggland og Mandana Zadeh sette rask tonen med drivande Burning Love. (Tekst og foto: Trond Hagenes)

40 år etter at Kongen av rock’n’roll trekte det siste andedrettet sitt, rykkjer damene i Hjarteklang Elvis Presley ut frå den musikalske gamleheimen.

Les Marsteinen si melding av konserten i avisa i dag.

NB: Meldinga er skriven av Trond Hagenes, og ikkje Severin Tøkje som det står på trykk. Me orsakar denne feilen.