sep 212017
 

På laurdag vil bøsseberarar frå Nasjonalforeningen Austevoll Demensforening saman med Stolmen Helselag stå ved butikkar i kommunen, og samla inn pengar til Demensaksjonen. Midlane går til forsking på demens, ein dødeleg hjernesjukdom som i dag rundt 77 000 nordmenn er råka av.
– Fleire forskarar ser det no som sannsynleg at me vil knekka demenskoden i nær framtid, og me ser fram til den dagen me ikkje treng uroa oss for demens, skriv Nasjonalforeningen for folkehelsen i eit presseskriv.