sep 282017
 

Det er nye reglar for hummarfisket i år.

Når hummarfisket opnar, må du mellom anna ha registrert deg hos fiskeridirektoratet før den fyrste teina går i sjøen. Frå neste år kjem det krav om at delar av tråden i teina skal vera nedbryteleg.

 

Ei rekkje ferske reglar er på plass når hummarsesongen startar sundag, der den største endringa er at kvar fiskar må registrera seg. Dette gjer ein på verdsveven, der ein deretter får tildelt eit deltakarnummer. For fritidsfiskarar må vaket deretter påførast namn, adresse og deltakarnummer.

Statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartementet seier at Havforskingsinstituttet har påpeika kor viktig det er med pålitelege tal for total innsats og fangst av hummar. Det må til for at ein skal etablera ei berekraftig og kunnskapsbasert forvalting av hummaren.

­– Den obligatoriske påmeldingsordninga gjevr grunnlag for utvalgsundersøkingar for innhenting av informasjon om fisket, seier Berg til Marsteinen.

Les resten av saka på PDF eller papir i dag.