apr 072011
 

Når b-ferja byrjar i ruta si på Hufthamar måndag, trengst det framleis ein million kroner til drifta. Austevoll næringsråd har fått i oppgåve å samla han inn frå det lokale næringslivet.