okt 192017
 

Kor kjem hummaren kanskje til å leva tryggare? Seks alternativ vert presentert for politikarane i dag. Foto: K. Hammervold.

Det skal etablertast eitt område der hummaren skal få gå i fred for fangstreiskapar. Arbeidsgruppa leverer fyrste rapport til politikarane i dag. Utanfor Heimarkpollen er eitt av seks forslag.

Les saka på PDF i dag.