okt 192017
 

Austevoll kommune fylgjer ikkje lova, og gjev ikkje gode nok tenester til utviklingshemma som bur åleine. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com

Vaksne personar med utviklingshemming får ikkje dei tenestene dei har krav på i Austevoll. Det avdekker fylkesmannens tilsyn med kommunen.

 

Kommunen bryt krav i lov og forskrifter når det kjem til helse- og omsorgstenestene dei yter til menneske med utvklingshemming som er 18 år og eldre, som bur for seg sjølve. Det går fram av tilsynsrapporten som er utarbeidd av Fylkesmannen i Hordaland.

Les saka her.