nov 102017
 

I Austevoll er lang tradisjon og god erfaring i å bistå hverandre når ting går galt, for eksempel ved skipbrudd, brann, eller andre ulykker. Når det gjelder er innsatsviljen der.

Nå som det er flere innbyggere her enn noensinne, og det er en betydelig andel nye austevollinger, kan det være nyttig og viktig å videreføre denne gode tradisjonen med å trekke inn de som ikke er vant til en slik dugnadsånd. Dessuten, kommunen begynner å bli så tallrik at de offisielle etater, politi, helse og brann, vil kunne få problemer med å vite hvem de skal forholde seg til når det er bruk for assistanse utover de som har ansvaret for å lede aksjoner og hjelpearbeid.

Det er derfor Norges Røde Kors har opprettet Beredskapsvakten. Her vil de kommunale nødetatene ha faste kontaktpersoner de kan ringe. Så har Beredskapsvakten navnelister over hvem som har stilt seg til rådighet og hva hver enkelt kan bidra med. Dette er et lokalt lavterskeltilbud der medlemmer.  Alt som kreves er en vilje til å bidra etter egen evne om hjelpeapparatet i kommunen trenger en ekstra hand. Det er derfor ikke behov for mer opplæring, bortsett fra om selve organisasjonen innenfor Røde Kors. Beredskapsmedlemmene vil få en årlig, obligatorisk kursing i beredskapsopplæring og hvordan hjelpen er organisert. Dette er gjort unna på en kveld. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet når vi trenger deg. Som Røde Korsmedlem vil du selvsagt også få anledning til mer opplæring i Røde Kors kunnskap, om du ønsker. Dette er frivillig.

Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Gjennom det lokalt forankrede konseptet kan innbyggerne selv bistå under alvorlige situasjoner. Det er plass til alle slags tilbud; skaffe mat og kaffe til hjelpemannskap, være barnepassere eller se til dyr for foreldre og dyreeiere som må ut for å bidra, for eksempel i helsetjenesten eller brannvesenet. Det ville være fint med medlemmer som kan stille med biler, motorsager, traktorer og, ikke minst, båter for å hjelpe politi, brannvesen, Lysglimtarbeidere eller tilreisende hjelpekorps. Da kan det være snakk om naturkatastrofer, forlis, brann eller industrikatastrofer. Det er ikke så lenge siden brann i Austevoll Fiskeindustri var nær ved å utløse en masseevakuering på Storebø.

Vi i Austevoll Røde Kors holder på å bygge opp en slik beredskapsgruppe. Det har allerede vært møte mellom oss og politi, legene og brannvesenet. De ser alle på dette som et veldig godt tiltak som kan bli til uvurderlig hjelp. Vi har alleredevært involvert som håndlangere ved idrettsarrangement og konsertkvelder tidligere i sommer. Noen har sikkert merket seg de hvite refleksvestene med Røde Korsmerket. Nå i november ønsker vi være tilstede på julemessene på Eidsbøen og Stolmen. Her kan du høre mer om hva vi er i gang med. Det blir vist hvordan nye medlemmer kan registrere seg. Vi snakker også gjerne om hva vi bør ha med oss av talenter og utstyr for å være en god beredskapshjelp i kommunen.

 

Gro van der Meeren