apr 072011
 

Det er høg kul-pappa-faktor blant tre- og fireåringane ved Bekkjarvik maritime FUS barnehage, og det finnes ikkje grenser for kva kaker ein kan laga av sand og vatn. Marsteinen fylgjer dei tilsette og barna ved Sjøstjernebasen ein heilt vanleg og våt dag i april. reportasjen ser du i avisa i dag.