des 212017
 

«Møkstraford» vert måla i reiarlagsfargane i romjula , og nærmar seg ferdigstilling. Foto: Fjord1.

Ved nyttår tek Fjord1 over drifta av Austevoll-ferjene. Inntil ”Møkstrafjord”  kjem i løpet av februar, skal MF ”Sulafjord” inn i ruta, saman med ”Trondheim”. I sør tek ”Vågsøy” over frå nyttår.

Les om ferjekabalen, Autopass og prisar her.