jan 252018
 

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (her representert ved Linda H. Rabben og Hilde Elisabeth Klepsvik) meiner dei ikkje vert høyrde av Austevoll kommune, her representert ved varaordførar Anja Heggholmen (A) og ordførar Morten Storebø (H).

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne følar at dei ikkje vert høyrde av Austevoll kommune. Kommunepolitikarane vil gjera noko med saka. Meir kan du lesa i avisa i dag.