mar 012018
 

Kristian og Roald Blænes, på tomta der dei vil byggja fleire småhus. Tekst og foto: Maria Vassnes.

Blænes bygg AS planlegg å plassera fleire små hus på same tomt. Slik vert tomteprisen lågare, og fleire kan få høve til å kjøpa eige hus. Ein fin veg inn på bustadmarknaden, meiner far og son, Roald og Kristian Blænes.

Les heile saka i Marsteinen.