mar 222018
 

Opnar på nytt laurdag: Austevoll folkebibliotek.

Eit moderne bibliotek er meir enn eit lager for litteratur. Når biblioteket i Bekkjarvik nyopnar, er det ikkje berre med meir plass, men òg med nye funsjonar.

 

Bibliotekar Odd Harald Opdal gler seg til å visa eit lokale som er tilpassa behova til eit moderne bibliotek. Det vert eigen ungdomsavdeling, der dei kan vera meir avskjerma. Dei som likar spel får meir armslag.

– Ungdom er ei gruppe me særs gjerne ser endå fleire av på biblioteket, seier Opdal. Han peikar på at biblioteket som opnar om to dagar får ei rekkje fleire funksjonar, mellom anna eit rom dei du som brukar kan arbeida uforstyrra frå eigen datamaskin eller nytta utstyr frå folkebiblioteket.

 

Resten av saka finn du her.