mar 222018
 

Bjarte Madsen trer inn i rolla som rådmann like etter påaske, og ser bruene som har vekst fram i Austevoll som den viktigaste utviklinga sidan han sjølv vaks opp på øyane.

Like etter påskekvila joggar Bjarte Madsen inn på rådmannskontoret i Austevoll. Han har særleg god tru på å dyrka gode prosessar, framfor å møta innbyggjarane med paragrafar.

Les intervjuet med nyerådmannen i avisa denne veka.