jul 192018
 

Nærbilete av den fyrste av dei to avkledde hannblomane, før han går inn i hoblomen. (Tekst og foto: May Linn Clement.)

Nei, kva er no dette for ei tabloid overskrift? Eit teikn på at me verkeleg er kome i agurknytt-tida, tenkjer du kanskje. Men dette handlar ikkje om agurkar. Det handlar om graskar.

Les heile saka i Marsteinen.