aug 162018
 

Ei tryggleiksbemanning på berre fire går på kostnad av tryggleiken, meiner mannskapet.

Mannskapa på ”Møkstrafjord” og ”Horgefjord” krev auka tryggleiksbemanning. Frå oktober vil ferjene kunna gå med fire i mannskapet, noko dei tilsette meiner er å gå på akkord med tryggleiken.

Les heile nyhendesaka her.