aug 302018
 

Monica Vassnes meiner det vert særs vanskeleg å løysa ein evakueringssituasjon med ferja. (Tekst og foto: Trond Hagenes.)

FERJETRYGGLEIKEN: Monica Vassnes køyrer dagleg ein brukar til og frå skule på fastlandet. Ferjeturen blir ei kjelde til sterk uro viss bemanninga vert skore ned til berre fire.

Les heile saka i Marsteinen.