sep 132018
 

Rustibus er i stadig utvikling, og tilbyr ei rekkje nye varer som er nyttige for dagleg drift og vedlikehald på skip. Snart opnar selskapet sin sjuande avdeling, denne gongen i Dubai. Under SMM i Hamburg sist veke var frå v, Terje Bråthen (leiar Antwerpen), Bala Murugan (leiar Singapore), Anne-Marthe Dalseide og Kristian Dalseide på plass.

 

2018 har vore eit år prega av endringar for Rustibus. Frå å vera eit selskap som i all hovudsak sel rustfjerningsmaskinar, har dei utvida sortimentet kraftig. Til glede for både kundane og selskapet.

Saka les du i Marsteinen i dag.