okt 042018
 

Sjekk ut kva Agenda Kaupang meiner om kommuneøkonimien i vår i avisa i dag.

Agenda Kaupang kjem fram til at Austevoll driv dyrare enn kommunane dei er samanlikna med innanfor grunnskule, barnehage, administrasjon, sosial, helse, brann og kyrkje. Billegare er dei på pleie og omsorg, barnevern, bustad og samferdsle.

Saka får du her.