okt 112018
 

Desse jetene skal starta opp ein møteplass kor ungdom kan koma og vera sosiale. Fyrst ut vert halloweenfest. – Me er klar over at det er eit ikkje-eksisterande tilbod for ungdom mellom 13 og 17 år. Difor ynskjer me å skapa ein plass kor ungdom kan samlast for å henga, seier Amalie Nordvik.

Les saka i denne utgåva av Marsteinen

Av: Severin Tøkje