okt 112018
 

Det gamle bassenget var det fyrste som vart rive. I den næraste delen kjem det nytt bibliotek og musikkrom i desember 2019.                                       Tekst og foto: May Linn Clement

Til skulestart om to år, møter elevene i Austevoll ein topp moderne ungdomsskule med rikeleg plass innomhus.

Les saka i denne utgåva av Marsteinen