nov 082018
 

Delikatesse frå Haukanes kan bli ein realitet om planane får endeleg godkjenning.

Går det som gründer Sigurd Aase planlegg, vil Haukanes i løpet av nokre år ha Nord-Europas største landbaserte oppdrettsanlegg – der skal det produserast kråkebollar for den internasjonale marknaden. Straks kjem planane ut på høyring.

Resten av saka kan du lesa i e-avisa eller på papir.