nov 082018
 

Velaug Henriksen og kompanjong Anita Kjellevold omringa av elevar på Storebø skule.

Velaug Henriksen sakna kvardagen på skulen, sjølv om ho eigentleg er sjukemeldt har ho meldt seg som frivillig bestemor i friminutta. Og responsen? Den kan du lesa om i avisa i dag.