des 062018
 

Glade Høgre-kandidatar (frå venstre): Line Stenevik (5.), Gnar Teisnes (26.), Liv Bente Storebø (3. kumulert), Morten Storebø (1. og ordførarkandidat), Joon Raymond Haugland (6.), Bjørn-Ove Dåvøy (8.), Arild Sivertsen (21.) og Ragnhild Fagerbakke (14.). Foto: Austevoll Høgre.

 

Austevoll Høgre er fyrst ut av dei lokale partia med lista si til kommunevalet. Dei fire kummulerte kandidatane er Morten Storebø, Anita Melingen, Live Bente Storebø og Kurt Frank.