des 062018
 

Uthenging av jenter over sosiale medium på bakgrunn av klede og utsjånad, har det vore ein del av både i Austevoll og i landet generelt. Ofte vert slike konfliktar løyst gjennom samtalar. Det seier politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt. Illustrasjon: May Linn Clement.

 

– Det er ei kontinuerlig påminning om at ingen likar deg. Ta livet ditt. Du er ikkje verdt noko.

 

Sosiale medium kjem med ei bakside. For ikkje lenge sidan kunne me i riksmedia lesa om Johannes (17), som fekk anonyme oppmodingar om å gjera sjølvmord.

Marsteinen har snakka med fleire som slår fast at slik trakassering skjer i Austevoll òg.

– Austevoll er nok ikkje så ulikt verda elles. Å tru noko anna, er naivt.

Det seier ein tenåringsfar til Marsteinen. Han etterlyser ein tydeleg plan i kommunen når det kjem til digital mobbing.

Les resten av saka digitalt her.