des 202018
 

Det er dykk, herr ordførar og herr rådmann, som har dei finaste omsorgsbustadane i landet, svara spegelen.

Kven har dei finaste omsorgsbustadane i landet her?

– Ynskjer du ein lun, fiks ferdig bustad med framifrå utsikt og utsøkt takterrasse? Då er det berre å kontakta kommunen, seier rådmann Bjarte Madsen.
Vel, no er det visse krav til kven som får flytta inn i dei nye husværa til kommunen på Storebø bryggje. Dette er omsorgsbustadar, og er øyremerkte menneske med spesielle behov.
– Nokon har alt søkt, men det er framleis fleire ledige leilegheiter, seier rådmannen.

Les heile saka i Marsteinen.