jan 102019
 

Yes, we can! – Skilnadane i kor eigna du er i yrket ditt ligg i utdanning og kompetanse, ikkje om du er mann eller kvinne, seier Roberto Pisno (47) i Sol-li barnehage. (Tekst og foto: May Linn Clement.)

Dei er i mindretal, dei er høgt ynskja og dei er viktige for miljøet. Me snakkar ikkje om utryddingstruga dyreartar. Me snakkar om menn som arbeider i barnehagar.

Les heile saka i Marsteinen.