jan 312019
 


Fjoråret var spesielt både for barnevernet og politiet i Austevoll. Talet på bekymringsmeldingar og saker som dreier seg om vald og seksuelle overgrep, har ikkje vore høgare.
– Det er ein meir open kultur for å snakka om overgrep no enn tidlegare, seier helsesyster Ingunn Storebø.

Les heile saka i Marsteinen.