feb 262019
 

Arne Møgster og Britt Kathrine Drivenes legg fram ekstremt sterke AUSS-tal i dag.

Når Austevoll Seafood si leiing legg fram siste kvartalsrapporten for 2018, saman med dei førebelse tala for heile 2018, er det med historisk høge tal. Konsernet hadde driftsinnteter på formidable 22,8 milliardar kroner – og eit resultat før skatt på 5,1 milliardar kroner. Utbytte vert 3,50 kroner per aksje.