feb 282019
 

Terje van der Meeren (t.v) peikar på at landskapstypen og topografien i Haukanesmarka er ueigna for store inngrep. I tillegg kjem trafikkauka på den skrale fylkesvegen. Inger Johanne Byberg (til høgre) ynskjer at det ikkje skal fyllast i sjøen. I midten er Ruth Bergh. Holmen i bakgrunnen er hekkelokalitet for makrellterne.

Væravikane representerer i fylgje Inger Johanne Byberg verdiar som må vernast. Med ei så stor utfylling i sjøen som selskapet søkjer om, vil det kunne rasera varige verdiar for lokalbefolkninga.

Saka kan du lesa i avisa denne veka.